Submitted by Visitor (not verified) on Wed, 09/12/2009 – 11:21
Bible Book: Genesis
Chapter: 5
Verse: 1 – 12
Teks: Mattheus 5:1-12

[Die volgende gebed is ‘n vrye vertaling van ‘n gebed in “WM05 – Connecting with the World Church, November 2006”. ‘n Publikasie van die Kerk van Scotland.]
Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is…
Seën hulle wat met MIV en vigs leef en almal wat terminale siekte moet hanteer met ‘n visie van hulle ewige waarde.
Geseënd is dié wat treur…
Seën hulle wat in hierdie tyd van vigs rou; troos lewensmaats, ouers, vriende, familielede en ook hulle wat sterwend is.
Geseënd is die sagmoediges…
Seën hulle wat deur ‘n positiewe MIV toets in ‘n krisis gedompel is met ‘n nuwe waardering van die lewe, hulle liggame en die prag van u skepping.
Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is…
Seen hulle wat hulle beywer vir geregtigheid vir almal wat met MIV leef en leer ons om dit te doen.
Geseënd is dié wat barmhartig is…
Seën hulle wat mediese navorsing doen. Seën alle versorgers en almal wat langs ‘n sterfbed staan; vesterk hulle deur U Gees.
Geseënd is dié wat rein van hart is…
Seën almal wat na U verlang. Gee dat hulle deur U Heilige Gees u teenwoordigheid beleef deur diegene wat hulle bystaan en u liefdevolle aanraking beleef deur diegene wat hulle versorg.
Geseënd is die vredemakers…
Seën almal wat hulle beywer om mense wat stigma en diskriminasie as gevolg van ras, geslag, kultuur of MIV en vigs beleef met die kerk en gemeenskap te versoen.
Amen.

Adapted from a prayer quoted on www.cafod.org.uk/worship
© Diakonia Council of Churches in South Africa, 1999

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans

Leave a Reply

Your email address will not be published.