Submitted by Visitor (not verified) on Wed, 09/12/2009 – 14:51
Bible Book: Genesis
Chapter: 72
Verse: 1 – 20
Psalm 72

Psalm 72:3 is nóg ‘n voorbeeld van die belangrike verhouding tussen vrede en geregtigheid in die Bybel. “Die berge sal vrede dra vir die volk, en die heuwels, deur geregtigheid” (1953 vertaling). Vergelyk ook vers 7: “Mag die reg onder sy regering floreer en mag daar vir altyd groot voorspoed wees (1983 vertaling – “voorspoed” hier “vrede” in oorspronklike taal).

Hierdie wonderlike samehorigheid van vrede en geregtigheid sal vir Israel ‘n werklikheid wees wanneer hulle koning volgens God se reg en God se geregtigheid regeer (vers 1).

Wat sal die praktiese implikasies vir mense wees wanneer hulle onder ‘n goeie en regverdige regering leef? Psalm 72 gee verskeie voorbeelde: Almal – insluitend die “ellendiges” (1953 vertaling) – sal regverdige oordele of beslissings ontvang (vers 2). Verdrukkers sal verbrysel word en armes en verdruktes sal gered en beskerm word (verse 4 en 12). Die swakke en behoeftige sal hulp ontvang (vers 13) en van onderdrukking en geweld bevry word (vers 14a). Waarom sal dit gebeur? Want “hulle lewens sal kosbaar wees in sy oë”, antwoord vers 14b.

Psalm 72 is ‘n gebed vir die koning. Dit is ‘n gebed vir geregtigheid en vir vrede. Dit is ‘n gebed vir die armes, behoeftiges en swakkes. Daarom is dit geen wonder dat die Psalmdigter bid dat dié koning se heerskappy nooit sal eindig nie (vers 7) en dat dit tot aan die eindes van die wêreld sal strek (vers 8).

Wanneer ons hierdie Psalm in die Adventstyd lees, maak dit die verlange dat God se geregtigheid en God se vrede ‘n werklikheid in ons wêreld mag wees, wakker. Wanneer ons dit in te midde van MIV en vigs lees, weet ons hoe dringend noodsaaklik hierdie geregtigheid en vrede is.

Ons is nie net deur ons gebede betrokke by die heerskappy van God nie, maar ook deur ons lewens. Jesus roep sy dissipels om hulle allereers “vir die koninkryk van God en vir die wil van God” te beywer (Mat 6:33) en Jakobus sê: “Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan” (Jak 1:27).
Om oor na te dink (of te bespreek): Wat kan ons doen om vrede en geregtigheid binne ons invloedsweer te bevorder?

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans

Leave a Reply

Your email address will not be published.