Year A (2010-2011)
Bible Book: Isaiah / Jesaja
Chapter: 42
Verse: 1
Verse (to): 19

Die beelde van ’n “geknakte riet” en ’n “lamppit wat dof brand” (v 3) kom uit ’n landelike situasie.

Ek onthou hoe my pa riete gebruik het om boontjies te laat oprank sodat dit maklik gepluk kan word. Vir hierdie doel moet jy die riete in die grond druk en hulle dan saambind om ’n ry van “A-raam staanders” te vorm. As jy sou probeer om ’n geknakte riet in die grond te druk, sal jy gou verstaan waarom daardie riete weggegooi word.

Die irritasie van ’n olielamp wat meer rook as lig maak, is moontlik meer bekend. In plaas daarvan om lig te gee sodat jy kan sien, brand dit jou oë. Die logiese reaksie is om dit te doof en ’n ander een te soek.

Die beelde van ’n “geknakte riet” en ’n “lamppit wat dof brand” is beelde van mense wat deur hulle lewenservaringe seergemaak is sodat hulle soos “rook in jou oë” geword het. Ons skryf sulke mense maklik as “nutteloos vir die samelewing” en ’n “irritasie om mee saam te leef”, af. Daarom sal iemand wat hom of haar daarvan weerhou om die “geknakte riet” weg te gooi of die “rokende lamppit” te doof, as iemand met besondere goedhartigheid (“kindness”) en geduld gesien word.

Die dienaar van die Here sal dit doen.

Volgens vers 1 het die Here ’n behae in die dienaar wat hy gekies het. Hy het sy Gees aan hom gegee en stuur hom om die reg na die nasies te bring (vgl 1953 vertaling). Die dienaar sal geregtigheid bring, nie met mag en krag nie, maar op ’n stil en nederige wyse (vgl v 2). Alhoewel sy arbeid vir geregtigheid uitputtend sal wees, sal hy nie “uitgedoof of geknak word” voordat hy sy taak voltooi het nie (v 4). Omdat hy die swakheid en kwesbaarheid van mense verstaan, sal hy nie die “geknakte” persoon “afbreek” nie (v 3). Hy sal die oë van die blindes oopmaak en “gevangenes uit die tronk bevry; wie in die donkerte van die gevangenis sit, sal jy laat uitgaan” (v 7).

Agter hierdie nederige dienaar, wat geregtigheid na mense bring wat seergekry het, staan die soewereine God. Dit is die Skepper God wat sy dienaar stuur (v 5), wat hom vashou en hom as simbool van sy verbond aan sy mense gee (v 6). Dit is die Heilige God, wat sy eer met geen ander deel nie en wat oor die toekoms regeer (v 8-9), wat die dienaar persoonlik versterk om reg deur goedhartigheid en lydsaamheid te bring (vgl v 1 & 4).

Om oor na te dink (of te bespreek): Is dit moontlik om geregtigheid te bevorder, al het jy nie mag of politieke invloed nie?

 

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans

Leave a Reply

Your email address will not be published.