Year A (2010-2011)
Bible Book: Matthew / Matteus
Chapter: 4
Verse: 1
Verse (to): 11

Vir baie Christene is die verhaal van Jesus se versoeking ’n bron van troos.

Selfs Jesus, die Seun van God, is in die wildernis versoek. Daarom hoef ons nie te wanhoop wanneer ons ons in die wildernis, blootgestel aan versoekings, bevind nie. Jesus het voor ons uitgegaan. Hy ontmoet ons in die moeilikste toetse van ons lewens. “No place is so desolate, so distant, or so challenging that Jesus has not already been there; no test or temptation is so great that Jesus has not already overcome it” (Audrey West). “Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word” (Heb 2:18).

Hierdie troos behoort ons houding teenoor ons eie versoekings, sowel as teenoor die versoekings van ander te verander.

* Die wete dat Jesus ons versoekings volkome verstaan, behoort ons te help om eerlik te wees in die erkenning van ons eie versoekings – en kwesbaarheid.

* Wanneer ons die Seun van God onder versoekings sien ly het, behoort dit ons te help om meer simpatiek te wees teenoor diegene onder ons wat met versoekings worstel.

Deur die eeue het die kerk Christene geleer om gesamentlik hulle sonde en versoekings te bely.

Die volgende belydenis is ’n goeie voorbeeld:

“God in whom alone we find rest, we confess that we often turn from the gifts of identity, purpose, and meaning that you would give us.

Instead of serving others, we serve ourselves.

Instead of being motivated by love, we are motivated by fear.

Instead of seeking wisdom, we seek possessions.

Instead of working for peace, we work for security.

Instead of seeking our good in you, we look to so many other places, trading your abundant and enduring love for the shiny things of this world.

Draw us back to you, O God, and remind us that all that we have and need we find in relationship with you and with each other. This we pray in the name of Jesus, who came as one of us, tempted as we are, yet without forsaking trust in you.”

Om oor na te dink (of te bespreek): Hoe kan ons eerliker oor ons eie versoekings wees en goedhartiger teenoor hulle wat ook met versoekings worstel?

Die “belydenis” is uit die volgende bron geneem: http://www.workingpreacher.org/dear_wp.aspx?article_id=462

Onthou om vir die Vigsburo voorbidding te doen en kom besoek ons by: www.cabsa.org.za

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans

Leave a Reply

Your email address will not be published.