NULL
Bible Book: Matthew / Matteus
Chapter: 7
Verse: 7
Verse (to): 14

 

Dis maklik om te sien dat verse 7-14 in drie onderdele verdeel kan word.

(I) Jesus nooi sy dissipels om te vra, te soek en te klop (verse 7-11).
(II) Jesus verduidelik met ‘n “goue reël” wat die essensie van die wet en profete is (vers 12) en
(III) Hy roep om deur die nou poort in te gaan.

Dat vers 12 van besondere belang is, spreek ook vanself.

Wat moeiliker is om raak te sien, is hoe (of) hierdie drie onderdele ‘n eenheid vorm?
Dikwels word gesê dat verse 7-11 (vra, soek en klop) teen die agtergrond van Jesus se onderrig oor gebed (6:9-13 – die bekende Ons Vader) verstaan moet word. Wanneer die hele gedeelte van 7:7-14 teen die agtergrond van 6:5-15 gelees word, kom daar interessante lyne na vore.
* In 6:5-15 begin Jesus deur sy dissipels af te raai om voor (baie)
toeskouers te bid, maar om eerder in die binnekamer (geheim) te bid. In 7:7-14 eindig Jesus met die waarskuwing om nie saam met die massas die breë poort en breë pad te volg nie, maar eerder die smal poort en pad wat min vind, te kies. Jesus beklemtoon die persoonlike keuse vir- en verhouding met God teenoor pogings om in mense se guns te kom. Mense wat ontdek het dat God
in die verborgene sien, hoef nie na mense se guns te soek nie. Navolgers van Jesus volg nie “die massas” nie.
* Volgens 6:14 het Jesus direk na die Ons Vader gebed verduidelik dat ons gebed om vergifnis saamhang met ons bereidheid om te vergewe. Volgens 7:12 het Jesus dadelik na sy uitnodiging om te vra, te soek en te klop daarop gewys dat die wet en profete beteken dat ons bereid moet wees om juis dit wat ons self verlang, te gee. Wie geleer het dat God vergewe, leer daarmee ook om te vergewe. Wie ondervind het dat God gee vir hulle wat vra, soek en klop, wéét dat hulle medemens dieselfde dinge verlang en leer om te gee.
Daar moet dus by ons ‘n nuwe sensitiwiteit vir mense ontwikkel. Nie ‘n sensitiwiteit wat vra “sien die mense my?” of “hou die mense van my?” nie.  Wel ‘n sensitiwiteit wat vra “as ek dan vergifnis soek – wie moet ek vergewe?” “As ek aanvaarding soek – wie kan ek aanvaar?” “As ek na begrip, ondersteuning, vriendskap, ens. verlang – aan wie kan ek dit bewys?”
In ‘n gemeenskap waar MIV en vigs mense van mekaar vervreem, is daar baie “geleenthede” om aan ander te doen wat ons daagliks vra en soek. Die vigspandemie (mense wat met MIV en vigs leef) staan by wyse van spreke voor die kerk (Christene) se deure en klop, soek en vra: “doen aan ons soos julle wil hê aan julle gedoen moet word.”
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans

Leave a Reply

Your email address will not be published.