BIBLE MESSAGE

Bible Book: Revelation / Openbaring Chapter: 21 Verse: 1 Verse (to): 8   Text: Revelation 21:1-8 The promise of heaven can be used in more than one way to help someone who is suffering. When we remember that God promises to give his children an imperishable, undefiled, and unfading inheritance, which He is keeping for […]

Bible Book: Revelation / Openbaring Chapter: 4 Verse: 1 Verse (to): 11   Text: Revelations 4 The seventh letter with which Revelations concludes, ends with the promise that believers who gain the victory (who “overcome”) will sit with Christ on his throne, as He went to sit down with his Father on the throne (Rev […]

Bible Book: Revelation / Openbaring Chapter: 3 Verse: 7 Verse (to): 13   Teks: Openbaring 3:7-13 Daar is al baie verklarings vir die “oop deur” van vers 8 gegee. Die betekenis van die deur wat Christus oopsluit en wat geen mens kan sluit nie, is onder andere verstaan as – ‘n missionêre (sending) geleentheid (vlg […]

Bible Book: Revelation / Openbaring Chapter: 3 Verse: 14 Verse (to): 22   Teks: Openbaring 3:14-22 Heel letterlik vertaal, beteken die woord wat in vers 15 en 16 met “warm” vertaal is, “om te kook”. Dis duidelik dat ons hier beeldspraak het. Water kook – mense is ywerig. Christus, die geloofwaardige getuie, betreur die afwesigheid […]

Bible Book: Revelation / Openbaring Chapter: 4 Verse: 1 Verse (to): 11   Teks: Openbaring 4 Die sewende brief waarmee Openbaring 3 afsluit, eindig met die belofte dat gelowiges wat die oorwinning behaal, saam met Christus op sy troon sal sit, soos Hy saam met sy Vader op sy troon gaan sit het (Openb 3:21). […]

Bible Book: Revelation / Openbaring Chapter: 1 Verse: 4 Verse (to): 8   Teks: Openbaring 1:4-8 Die boek Openbaring is ongeveer 95 jaar na die geboorte van Christus geskryf. Op hierdie stadium het die toekoms donker gelyk. Baie mense is aan die hardhandige optrede van die Romeinse regering van die dag blootgestel. Vir die Christene […]

Bible Book: Revelation / Openbaring Chapter: 21 Verse: 1 Verse (to): 8   Teks: Openbaring 21:1-8 Daar is meer as een manier hoe die belofte van die hemel gebruik kan word om iemand wat swaarkry, te help. Wanneer ons onthou dat God belowe om aan sy kinders ‘n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, wat Hy […]