Submitted by Visitor (not verified) on Fri, 04/12/2009 – 14:27
Bible Book: 1 Corinthians / 1 Korintiers
Chapter: 12
Verse: 12 – 26

In 1 Korintiërs 12:12-26 vind ons een van die sterkste argumente in die Nuwe Testament vir eenheid tussen Jesus Christus se volgelinge. Volgens die beeld wat Paulus hier gebruik, is ons so intiem met ons medegelowiges verbind soos die verskillende ledemate van my liggaam met mekaar verbind is. Ons het nie mediese kennis nodig om te besef hoe wonderlik die eenheid van my liggaam is wat deur verskillende ledemate gevorm word nie.

Dit is maklik om allerlei teoretiese idees oor die eenheid van die kerk te ontwikkel. Maar in hierdie hoofstuk is Paulus prakties en konkreet. Volgens ons Skriflesing het die eenheid van die liggaam van Christus ‘n bepalende invloed op die wyse waarop ons met mekaar in verhouding tree. ‘n Misverstand oor die eenheid kan maklik tot jaloesie oor ander gelowiges se posisie en rol in die kerk lei (verse 15, 16). Op soortgelyke wyse kan ‘n misverstand oor die eenheid daartoe lei dat gelowiges wie se posisie en rol geringer as jou eie voorkom, onderwaardeer word (vers 21) en dat hulle behoeftes van geen belang geag word (omgekeerde van vers 25).

Die beeld wat ons in 1 Korintiërs 12:12-26 vind, help ons in die manier wat ons as Christene op die vigspandemie reageer. Ek noem twee voorbeelde (daar is sekerlik meer):
• As ons die eenheid van die liggaam van Christus in gedagte hou wanneer ons statistiek van die vigspandemie interpreteer, is dit tog onmoontlik dat dit vervelige inligting kan wees wat ons koud laat. In vers 26 sê Paulus: “As een lid ly, ly al die lede saam”. En as daar dan honderde en duisende lede is wat ly, is dit onmoontlik om (as Christene) onaangeraak te bly.

• Wanneer ons begryp wat Paulus hier van die liggaam van Christus leer – hoe “die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, juis noodsaaklik (is)” (vers 22) en hoe die eenheid ‘n werklikheid word wanneer die lede vir mekaar sorg (vers 25) – begin ons ons verantwoordelikheid teenoor kwesbare mense verstaan. (In vers 28 noem Paulus die gawe om te help saam met die gawe om te genees.) Uit die manier waarop die MIV virus versprei, leer ons baie van die kwesbaarheid van mense en veral hoe kwesbaarheid deur armoede, onderdrukking, ongeletterdheid en talle ander faktore vergroot word. Die vigspandemie beklemtoon hoe noodsaaklik dit is dat ons ons eie kwesbaarheid begryp en dat ons hulle wat meer kwesbaar is, ondersteun en beskerm (verse 22-26).

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans

Leave a Reply

Your email address will not be published.