Submitted by Visitor (not verified) on Tue, 08/12/2009 – 14:03
Bible Book: John / Johannes
Chapter: 8
Verse: 31 – 32
Teks: Johannes 8:31 &32

Wanneer Jesus in vers 32 sê “die waarheid sal julle vry maak”, gaan dit hier in die eerste plek oor die waarheid wat ons in Christus leer ken en waarin Hy ons lei. In Joh 14:6 sê Jesus: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe.” Volgens Joh 14:17, 15:26 en 16:13 het Jesus die Heilige Gees die “Gees van die waarheid” genoem.

As Jesus dus vir die mense sê dat die waarheid hulle sal vry maak, gaan dit om die vryheid wat ons in Hom vind. Volgens vers 34 het Jesus hierdie vryheid teenoor die verslawende mag van die sonde gestel. Die waarheid van die evangelie, die waarheid in Christus, die waarheid van die Heilige Gees is waarheid wat verlos en vry maak van sonde. Dis ‘n waarheid wat vir alle gelowiges onder alle omstandighede van groot belang behoort te wees. Tereg staan in 1 Tim 3:15: “Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid.”

Daar is ook ‘n algemene betekenis van “waarheid”. Ek verwys na die waarheid wat teenoor leuen, valsheid en oneerlikheid staan. Volgens Efes 4:25 word ons geroep om in ons daaglikse lewe valsheid af te lê en waarheid te beoefen. Daarom moet Christene se betrokkeheid by die problematiek van MIV en vigs gekenmerk word deur waarheid, eerlikheid en opregtheid.

Wat ons sê en verkondig oor MIV en vigs en wat ons doen om ‘n verskil te maak behoort daarom getrou aan die waarheid te wees. Kenmerkend van hierdie waarheid sal wees dat dit nie verneder of verkneg nie, maar dat dit lewe bring en vry maak.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans

Leave a Reply

Your email address will not be published.